MapPoEng =  Mapping of Potential Energy
Mapování Potenciální Energie

říjen 2015, Petr Frantík
poslední aktualizace: únor 2017
http://mappoeng.kitnarf.cz


MapPoEng

         MapPoEng slouží pro stabilitní analýzu mechanických systémů. Umožňuje vytvářet projekce funkcí potenciální energie do dvourozměrných map.
 
MapPoEng provádí dynamické simulace pomocí nelineárních numerických modelů.
 
MapPoEng disponuje grafickým rozhraním, provádí výpočet v reálném čase a umožňuje uživateli jej přímo řídit.
 
MapPoEng podporuje vytváření modelů prutových konstrukcí včetně generování imperfekcí.
 
stažení aplikace, dokumentace
 
 
 
 
 
 

Vyvinuto v rámci projektu GAČR 14-17997S – Globální citlivostní analýza v nelineární stavební mechanice, podporovaného Grantovou agenturou České republiky. Copyright 2015 Petr Frantík, http://mappoeng.kitnarf.cz, e-mail: kitnarf at centrum dot cz