PUBLICATIONS

Petr Frantík


 2023

 Petr Frantík
Postup určení AIS a příslušného kvartilu pro AEK
zveřejněno na kitnarf.cz, září 2023, 1 strana, n/a
n/a
html


 2017

 Petr Frantík
Plocha ligamentu válce s chevronovým vrubem
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2017, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2017, 8 stran, ISBN 978-80-248-4010-9
LO1408 AdMaS UP
pdf

 Petr Frantík, Pavel Bušina
Náhradní tuhost podloží
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2017, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2017, 4 strany, ISBN 978-80-248-4010-9
LO1408 AdMaS UP
pdf

 Martin Kalina, Petr Frantík
Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2017, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2017, 6 stran, ISBN 978-80-248-4010-9
LO1408 AdMaS UP
pdf


 2016

 Petr Frantík
Model luku s jedním stupněm volnosti
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2016, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2016, 5 stran,
FAST-S-16-3803
pdf

 Petr Frantík
Rotační model luku
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2016, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2016, 6 stran,
FAST-S-16-3803
pdf


 2015

 Petr Frantík
Model zatlačovaného hřebíku
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2015, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2015, 5 stran,
GAČR 14-17997S, LO1408 AdMaS UP
pdf, pps

 Petr Frantík, Rostislav Zídek, Luděk Brdečko
Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2015, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2015, 5 stran,
GAČR 15-07210S, LO1408 AdMaS UP
pdf, pps


 2014

 Petr Frantík
Identifikace průřezu z dynamických vlastností prutu
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2014, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2014, 7 stran, ISBN 978-80-248-3320-0
GA13-03662S
pdf, pps, zip, picture

 Jan Bedáň, Petr Frantík
Dynamický model Charpyho kladiva
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2014, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2014, 4 strany, ISBN 978-80-248-3320-0
GA13-03662S

 Martin Kalina, Zdeněk Kala, Petr Frantík
Elastic Buckling and Post-buckling of von Mises planar trusses
Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 2014, pp 191-196, ISBN 978-80-227-4259-7
GA ČR 14-17997S, FAST-S-14-2356
link

 Ivana Havlíková, Ildiko Merta, Andreas Schneemayer, Hana Šimonová, Václav Veselý, Stanislav Seitl, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
K problematice kvantifikace iniciace stabilního šíření trhlin betonem s využitím štípacího testu a lomového modelu dvojí-K
seminář Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí, Kobylí, prosinec 2014, ,
MŠMT ČR 7AMB14AT012

 Václav Veselý, Petr Frantík,
An application for the fracture characterisation of quasi-brittle materials taking into account fracture process zone influence
journal Advances in Engineering Software, Volume 72, 2014, pp 66–76, ISSN 0965-9978
GA ČR P105/11/1551, GA ČR P105/13-03662S

 Václav Veselý, Jakub Sobek, Petr Frantík, Michal Štafa, Lucie Šestáková, Stanislav Seitl
Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittlespecimens with different crack-tip constraint conditions from stress field
Key Engineering Materials, Vols. 592-593 (2014), 2014, pp 262-265,
GA ČR P104/13-09518S, FAST-J-13-2072/2072

 Václav Veselý, Petr Frantík, Rishma Vidya Sagar, Michal Štafa, Tomáš Pail
Balanced energy dissipation at propagating crack tip in quasi-brittle material? - Analysis via soft computing methods
Key Engineering Materials, Vols. 577-578 (2014), 2014, pp 269-272,
GA ČR P105/11/1551, FAST-S-12-21/1653


 2013

 Tomáš Pail, Petr Frantík
Implementace semianalytického modelu lomu na bázi kohezivní trhliny
Sborník konference Juniorstav 2013, FAST VUT v Brně, Česká republika, leden 2013, 6 stran, ISBN 978-80-214-4669-4
GA ČR P105/11/1551, FAST-J-12-31

 Lucie Šestáková, Václav Veselý, Jakub Sobek, Petr Frantík
Accuracy of approximation of stress fiels in cracked bodies for failure zone extent estimation
VIII. International conference on fracture mechanics of concrete and concrete structures, Toledo, Spain, March 2013, 10 pages, ISBN 978-84-941004-0-6
GA ČR P105/12/P417, GA ČR P105/11/1551

 Václav Veselý, Jakub Sobek, Lucie Šestáková, Petr Frantík, Stanislav Seitl
Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens
Frattura ed Integrita Strutturale, special issue: Characterization of crack tip stress field, 25 (2013), April 2013, pp 69-78, ISSN 1971-8993
GA ČR P104/11/0833, FAST-S-12-21/1653

 Petr Frantík, Michal Štafa
Basin boundaries of plane model of impacting coin
International conference Engineering mechanics 2013, Svratka, Czech Republic, May 2013, 6 pages, ISBN 978-80-87012-47-5
FAST-S-12-34
pdf, png, pps

 Tomáš Pail, Petr Frantík
Extension of semi-analytical fracture model based on the cohesive crack approach
International conference Engineering mechanics 2013, Svratka, Czech Republic, May 2013, pp 419-425, ISBN 978-80-87012-47-5
FAST-J-13-1938, GA ČR P105/11/1551

 Petr Frantík
Generátor čtyřúhelníkové sítě
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2013, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2013, 4 strany, ISBN 978-80-248-2985-2
FAST-S-12-34
pdf, pps

 Michal Štafa, Petr Frantík
Pružinové sítě a jejich aplikace
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2013, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2013, 5 stran, ISBN 978-80-248-2985-2
FAST-S-12-21/1653

 Ardeshir Guran, Petr Frantík, Jan Mašek
Dynamic stability of non-conservative elastic system: a reminiscent of Horst Leipholz (1919-1988)
29. conference Computational mechanics, Špičák, Czech republic, November 2013, pp 33-34, ISSN 1971-8993

 Michal Šejnoha, Miroslav Brouček, Eva Novotná, Zbyněk Keršner, David Lehký, Petr Frantík,
Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining
journal Advances in Engineering Software, 62-63 (2013), 2013, pp 61-71,
TA01030245, GA ČR P105/11/1551

 Petr Frantík, Václav Veselý, Zbyněk Keršner,
Parallelization of lattice modelling for estimation of fracture process zone extent in cementitious composites
journal Advances in Engineering Software, 60-61 (2013), 2013, pp 48-57,
GA ČR P105/11/1551, ME10030

 Michal Štafa, Petr Frantík
Plastizace tekonstěnného nosníku pomocí pružinových sítí
Sborník vědeckých prací, VŠB-TU Ostrava, číslo 2, ročník XIII, řada stavební, článek č. 24, Česká republika, 2013, pp 173-178, ISSN 1213-1962
FAST-S-12-21/1653


 2012

 Michal Štafa, Petr Frantík, Tomáš Pail
Výuková java aplikace pro řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou
Sborník konference Juniorstav 2012, FAST VUT v Brně, Česká republika, leden 2012, 2 strany,
FRVŠ 2817/2011/G1

 Michal Šejnoha, Miroslav Brouček, Eva Novotná, Zbyněk Keršner, David Lehký, Petr Frantík
Material parameters of cement and alkali activated fly ash based concrete: laboratory measurements and numerical simulation
International conference Engineering mechanics 2012, Svratka, Czech Republic, May 2012, 11 pages,
TA01030245, TA01011019

 Petr Frantík, Michal Štafa, Tomáš Pail
Algoritmus silové metody
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2012, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2012, 7 stran,
ADVASOFT CZ.1.07/2.2.00/15.0142, GA ČR P104/11/0833
pdf

 Jan Bedáň, Petr Frantík
Aplikace pružinového modelu na výpočet smršťování betonu vysycháním
sborník konference Víceúrovňový design pokrokových materiálů '12, Brno, Česká republika, listopad 2012, 7 stran,
GA ČR P104/10/2359, FAST-S-12-34


 2011

 Petr Frantík, Jiří Macur
Implementace stěnového konečného prvku pro výpočet velkých deformací
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2011, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2011, 6 stran, ISBN 978-80-248-2384-3
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
pdf, pps, zip

 Václav Veselý, Petr Frantík, Ondřej Vodák
Verifikace lokalizace a průběhu porušení v betonových vzorcích stanovených pomocí AE a EME: Numerické simulace
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2011, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2011, 9 stran, ISBN 978-80-248-2384-3
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P104/11/0734
pdf

 Petr Frantík, Václav Veselý, Zbyněk Keršner
Efficient Lattice Modelling of the Fracture Process Zone Extent in Cementitious Composites
Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, April 2011, 18 pages, ISBN 978-1-905088-44-7
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 105/11/1551
pps, picture

 Ivan Němec, Martina Juráňová, Petr Frantík, Ivan Ševčík, Zbyněk Vlk
Dynamics of collapse of a high building
proceedings of the 5th international conference Dynamics on civil engineering and transport structures and wind engineering, Demanová Valey, Jasná pod Chopkom, Slovakia, May 2011, pages 95-98, ISBN 978-80-554-0354-0
MSM0021630519

 Hana Šimonová, Tomáš Pail, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vyhodnocení únavových testů betonových vzorků s využitím aproximace hodnot pevnosti betonu v čase
proceedings of the 5th international conference Dynamics on civil engineering and transport structures and wind engineering, Demanová Valey, Jasná pod Chopkom, Slovakia, květen 2011, pages 155-158, ISBN 978-80-554-0354-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P104/11/0833

 Petr Frantík, Václav Veselý
Simulation of the fracture process in quasi-brittle materials using a spring network model
book of full texts of 17th international conference Engineering mechanics 2011, Svratka, Czech Republic, May 2011, pages 147-150, ISBN 978-80-87012-33-8
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P105/11/1551

 David Lehký, Petr Frantík
Change of modal properties due to damage in beam buckling problem
book of full texts of 17th international conference Engineering mechanics 2011, Svratka, Czech Republic, May 2011, pages 359-362, ISBN 978-80-87012-33-8
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P105/10/1156

 Petr Frantík, Václav Veselý, Tomáš Pail, Tomáš Apeltauer
Simulation of energy dissipation during concrete cracking
Proceedings of the international conference Stochastic and Physical Monitoring Systems − SPMS 2011, Křižánky, Czech Republic, June 2011, pages 49-54, ISBN 978-80-01-04916-7
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P104/10/2359

 Václav Veselý, Petr Frantík, Ondřej Vodák, Zbyněk Keršner
Lokalizace průběhu porušování v betonových vzorcích stanovená pomocí akustické a elektromagnetické emise a numerických simulací
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava, číslo 2, ročník XI, řada stavební, článek č. 37, 2011, pages 269-278, ISSN 1213-1962
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P104/11/0734


 2010

 Václav Veselý, Petr Frantík, Stanislav Seitl
Fracture process zone development and energy dissipation during fracture in concrete wedge-splitting specimens
CD proceedings of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS7) – Recent Advances in Fracture Mechanics of Concrete, Jeju, Korea, Volume 1, May 2010, pp. 46–54, ISBN 978-89-5708-180-8
GAAV KJB200410901, GA ČR 103/08/0963

 Petr Frantík
Aspekty modelování lomu metodou konečných prvků
komorní seminář, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, duben 2010, n/a, n/a
GA ČR 103/07/1276
pps

 Michal Štafa, Petr Frantík
Model for high precision approximation of load--deflection diagrams
CD proceedings of national conference Engineering Mechanics 2010, Svratka, Česká republika, květen 2010, 13 stran, ISBN 978-80-87012-26-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/08/0963
ps

 Tomáš Pail, Michal Štafa, Hana Šimonová, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model
CD proceedings of national conference Engineering Mechanics 2010, Svratka, Česká republika, květen 2010, 4 strany, ISBN 978-80-87012-26-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/08/0963

 Petr Frantík
Dynamická simulace ztráty stability bezstykové koleje
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2010, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2010, 11 stran, ISBN 978-80-248-2234-1
1F82A/050/91
pdf

 Tomáš Pail, Michal Štafa, Petr Frantík
Bazény přitažlivosti Newtonovy metody při statickém řešení vzpěru prutu
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2010, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2010, 8 stran, ISBN 978-80-248-2234-1
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS

 Jan Bedáň, Radim Jansa, Michal Štafa, Hana Šimonová, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2010, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2010, 5 stran, ISBN 978-80-248-2234-1
MŠMT 1M06005 CIVAK, GA ČR 103/08/0963

 Pavel Koktavý, Václav Veselý, Zbyněk Keršner, Petr Frantík, Bohumil Koktavý
Utilization of Electromagnetic and Acoustic Emission in Monitoring of Fracture of Cementitious Composites
Sixth International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, June 2010, 4 pages, n/a
MŠMT 0021630503, VUT FAST-S-10-37

 Jan Eliáš, Petr Frantík, Miroslav Vořechovský
Improved sequentially linear solution procedure
Engineering Fracture Mechanics, Volume 77, Issue 12, August 2010, pages 2213-2402, ISSN 0013-7944
MŠMT 0021630519, GA ČR 103/07/1276, GA ČR P105/10/J028
link

 Michal Štafa, Petr Frantík, Tomáš Pail
Frekvenční analýza vzpíraného prutu
CD sborník mezinárodní konference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 2010, SvF TU Bratislava, Slovensko, říjen 2010, 6 stran, ISBN 978-80-227-3373-1
GA ČR 103/08/0275, MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
pdf, zip

 Petr Frantík
Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti
sborník semináře Problémy lomové mechaniky X., VUT v Brně, Brno, Česká republika, říjen 2010, str. 5-13, ISBN 978-80-214-4153-8
GA ČR P104/10/2359, VUT FAST-S-10-37
pdf

 Petr Frantík
Dynamika velkých deformací štíhlých konstrukcí metodami fyzikální diskretizace
symposium Stabilita konstrukcí - závažný faktor inženýrského stavitelství, FAST ČVUT v Praze, Česká republika, říjen 2010, n/a, n/a
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P104/10/2359
pps, zip

 Petr Frantík, Barbara Kucharczyková, Zbyněk Keršner
Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí
CD sborník mezinárodní konference Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva 2010, Štrbské pleso, Slovensko, listopad 2010, 8 stran, ISBN 978-80-553-0527-1
GA ČR P104/10/2359, VUT FAST-S-10-37, GP103/09/P057
pdf

 Tomáš Pail, Petr Frantík, Michal Štafa
Specializovaný MKP model lomu trámce
CD sborník mezinárodní konference Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva 2010, Štrbské pleso, Slovensko, listopad 2010, 6 stran, ISBN 978-80-553-0527-1
GA ČR 103/08/0963, VUT FAST-S-10-37
pdf

 Václav Veselý, Petr Frantík
Reconstruction of a fracture process zone during tensile failure of quasi-brittle materials
Applied and Computational Mechanics, volume 4, number 2, 2010, pages 237-250, ISSN 1802-680X
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR P103/07/P403
link

 Václav Veselý, Zbyněk Keršner, Jiří Němeček, Petr Frantík, Ladislav Řoutil, Barbara Kucharczyková
Estimation of fracture process zone extent in cementitious composites
Chemické listy, volume 104, 2010, pages s382-s385, ISSN 1213-7103
MSM 6840770003, GA ČR 103/07/1276, GA ČR 103/09/1748, GAAV IAA200710801


 2009

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Václav Veselý, Ladislav Řoutil
Fractality of simulated fracture
Key Engineering Materials, Vol. 409 (Fractography of Advanced Ceramics III), 2009, pp 154-160, ISBN 0-87849-332-8
GA ČR 103/07/1276
html, link

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Jan Klusák, Ladislav Řoutil, Stanislav Seitl, Václav Veselý
Vliv geometrie koncentrátoru napětí na hodnoty lomových parametrů kvazikřehkých materiálů
sborník příspěvků XII. Mezinárodní vědecké konference, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, květen 2009, str. 13-16, ISBN 978-80-7204-629-4
MSM0021630519, GA ČR 103/07/1276

 Ladislav Řoutil, Václav Veselý, Zbyněk Keršner, Petr Frantík, Jakub Lahner, Vojtěch Škrob
Studium mechanické odezvy železničních pražců při kontrolních statických zkouškách
sborník příspěvků XII. Mezinárodní vědecké konference, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, květen 2009, str. 85-88, ISBN 978-80-7204-629-4
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/07/1276

 Petr Frantík
Komplexní modelování lomu a velkých deformací / Complex modelling of fracture and large deformations
prezentace na / presentation on CUDA-Tesla computing conference Prague 2009, Praha, Česká republika, duben / April 2009, n/a, n/a
GA ČR 103/07/1276
pps

 Petr Frantík
Post-critical behaviour of beam loaded by follower force
CD proceedings of national conference Engineering Mechanics 2009, Svratka, Česká republika, květen 2009, 9 stran, ISBN 80-86246-35-2
GA ČR 103/08/0275
pdf, pps, zip, txt

 Václav Veselý, Petr Frantík
Development of fracture process zone in quasi-brittle bodies during failure
CD proceedings of national conference Engineering Mechanics 2009, Svratka, Česká republika, květen 2009, 12 stran, ISBN 80-86246-35-2
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/07/P403
pdf

 Petr Frantík
Diskrétní model FyDiK2D
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2009, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2009, 10 stran, ISBN 978-80-248-2016-3
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/07/1276
pdf, pps, zip, link

 Václav Veselý, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vliv kritéria porušení na odhad tvaru a velikosti lomové procesní zóny u cementových kompozitů
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2009, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, květen 2009, 8 stran, ISBN 978-80-248-2016-3
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GA ČR 103/07/1276
pdf


 2008

 Petr Frantík
Dynamická simulace lomu tlačeného vzorku
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2008, 3 strany, ISBN 978-80-248-1705-7
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
html, pdf

 Petr Frantík
Dynamic simulation of crack propagation experiments
CD proceedings of national conference Engineering Mechanics 2008, Svratka, Czech republic, May 2008, 4 pages, ISBN 978-80-87012-11-6
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
html, pdf

 Pavel Koktavý, Václav Veselý, Zbyněk Keršner, Petr Frantík, Bohumil Koktavý
Utilization of electromagnetic and acoustic emission in tensile failure monitoring of cementitious composites
books of abstracts of conference Mechanics of Composite Materials – MCM 2008, Riga, Latvia, May 2008, pp 138–139, n/a
GA ČR 103/06/0708

 Petr Frantík
Model lomu trámce se dvěma stupni volnosti
prezentace na semináři Problémy lomové mechaniky VIII., ÚFM AV ČR a VUT v Brně, Česká republika, červen 2008, n/a, n/a
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
pps

 David Lehký, Drahomír Novák, Petr Frantík, Alfred Strauss, Konrad Bergmeister
Dynamic damage identification of Colle Isarco viaduct
4th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2008), Seoul, Korea, July 2008, pp 2549-2556, ISBN 978-0-415-46844-2
GA ČR 103/06/0708

 Petr Frantík
Modelování tenkostěnného nosníku v pokritickém stavu
sborník přednášek VI. konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika, září 2008, str. 17-22, ISBN 978-80-7414-030-3
GA ČR 103/08/0275
pdf, pps, movie

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Václav Veselý, Ladislav Řoutil
Fractality of simulated fracture
presentation on 3rd international conference Fractography of Advanced Ceramics, Academia Congres Center, Stará Lesná, Slowakia, September 2008, n/a, n/a
GA ČR 103/07/1276
pps, movie1, movie2

 Petr Frantík
GTDiPS dokumentace
zveřejněno na www.kitnarf.cz, říjen 2008, n/a, n/a
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
link

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Václav Veselý, Ladislav Řoutil
Simulování fragmentace vzorku při impaktu
15. konference Betonářské dny, Hradec Králové, Česká republika, listopad 2008, 4 strany, n/a
GA ČR 103/07/1276, MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS

 Václav Veselý, Petr Frantík, Ladislav Řoutil, Zbyněk Keršner
Numerical analysis of work-of-fracture method for determination of fracture parameters of concrete
Proceedings of conference LC 2008, Brno Univesity of Technology, Brno, Czech Republic, November 2008, 6 pages, n/a
GA ČR 103/07/P403

 Petr Frantík, David Lehký, Zbyněk Keršner
Vyhodnocení lomových experimentů: Efektivní náhrady zatěžovacích diagramů
konference 70 rokov SvF STU, Bratislava, Slovensko, prosinec 2008, n/a, n/a
GA ČR 103/07/1276
pdf, pps

 David Lehký, Petr Frantík
Dynamický experiment na sadě dřevěných konzolových nosníků
konference 70 rokov SvF STU, Bratislava, Slovensko, prosinec 2008, 9 stran, n/a
GA ČR 103/07/P380
pdf

 Luděk Brdečko, Jiří Brožovský, David Lehký, Petr Frantík
Komplexní modelování lomových experimentů: Výběr materiálového modelu
konference 70 rokov SvF STU, Bratislava, Slovensko, prosinec 2008, n/a, n/a
GA ČR 103/07/1276, MŠMT 002163051


 2007

 Petr Frantík
Modelování ztráty stability štíhlé desky kroucením při osovém tlaku
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2007, 7 stran, ISBN 978-80-248-1330-1
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/07/0760
html, pdf, link1, link2

 Václav Veselý, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2007, 21 stran, ISBN 978-80-248-1330-1
GAČR 103/06/0708

 Petr Frantík, Jaroslav Průša, Jiří Macur, Zbyněk Keršner
Ztráta stability při zatěžování posunem: korekce l–d diagramu
CD sborník mezinárodní konference Aplikovaná mechanika 2007, Malenovice, Česká republika, duben 2007, 7 stran, ISBN 978-80-248-1389-9
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/07/1276

 Petr Frantík
Simulation of the stability loss of the von Mises truss in an unsymmetrical stress state
journal Engineering Mechanics, Vol. 14, No. 3, 2007, p. 155-162, ISSN 1802-1484
MŠMT 52130/2005 (MŠMT 0021630504)
html, pdf

 Petr Frantík, Miroslav Vořechovský
Dynamický model flexibilní trubky
CD sborník konference Inženýrská mechanika 2007, Svratka, Česká republika, květen 2007, 8 stran, ISBN 978-80-87012-06-2
GAČR 103/07/0760, GAČR 103/07/P380
pdf

 David Lehký, Drahomír Novák, Petr Frantík
Identifikace poškození dynamicky namáhaných konstrukcí: Metodologie a studie modálních vlastností
CD sborník konference Inženýrská mechanika 2007, Svratka, Česká republika, květen 2007, 10 stran, ISBN 978-80-87012-06-2
GAČR 103/07/P380, GAČR 103/07/0760
pdf

 Ladislav Řoutil, Patrik Štancl, Václav Veselý, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vliv velikosti předpětí na inicializaci a propagaci trhlin při zkouškách železničních pražců
Sborník příspěvků VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (sekce Inžinierské konštrukcie a dopravné stavby, podsekce Betonové konštrukcie a mosty), Stavebná fakulta TU v Košiciach, Slovensko, květen 2007, s. 205-210, ISBN 978-80-8073-790-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS

 Václav Veselý, Patrik Štancl, Ladislav Řoutil, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vznik a šíření trhlin při zkouškách železničních pražců: experiment a modelování
Sborník příspěvků VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (sekce Inžinierské konštrukcie a dopravné stavby, podsekce Betonové konštrukcie a mosty), Stavebná fakulta TU v Košiciach, Slovensko, květen 2007, s. 211–215, ISBN 978-80-8073-790-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS

 Petr Frantík
Jak navigace hledají správnou trasu
zveřejněno na navigovat.mobilmania.cz, červen 2007, n/a, n/a

Warning: file(/data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/2007/2007.05.navigovat.cz/project.txt): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/index.php on line 32
link

 Petr Frantík, Jan Klusák
Návod k instalaci MikTeXu v operačním systému Windows
zveřejněno na www.kitnarf.cz, červen 2007, 4 strany, n/a

Warning: file(/data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/2007/2007.06.miktex/project.txt): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/index.php on line 32
ps, pdf

 Petr Frantík
Paradox suchého tření
prezentace na semináři Problémy lomové mechaniky VII., VUT v Brně, Česká republika, červen 2007, n/a, n/a

Warning: file(/data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/2007/2007.06.plm.p1/project.txt): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/index.php on line 32
pps

 Petr Frantík
Zobrazení RGB prostoru
prezentace na semináři Problémy lomové mechaniky VII., VUT v Brně, Česká republika, červen 2007, n/a, n/a

Warning: file(/data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/2007/2007.06.plm.p2/project.txt): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/index.php on line 32

 Zbyněk Keršner, Petr Frantík, Václav Veselý
Accepting of influence of stability loss during displacement-controlled loading in fracture test
proceedings of XI. International Conference of Research Institute of Building Materials, Telč, Czech republic, June 2007, p. 324–327, ISBN 978-80-239-9347-9
GAČR 103/07/1276, MŠMT 1M06005

 Petr Frantík, David Lehký, Drahomír Novák
Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures
international conference Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, September 2007, 6 pages, ISBN 978-90-5966-054-0
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/07/P380

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Jan Klusák, Stanislav Seitl
Lomová houževnatost z tříbodového ohybu vzorků z kvazikřehkých materiálů: Korekce vzhledem k šířce zářezu
CD sborník konference Experiment 2007, VUT v Brně, Česká republika, říjen 2007, str. 77-80, ISBN 978-80-7204-543-3
GAČR 103/07/1276, GAČR 101/05/0227
html, pdf

 Petr Frantík
Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou
zveřejněno na www.kitnarf.cz, listopad 2007, 4 strany, n/a

Warning: file(/data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/2007/2007.11.odm/project.txt): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/342477/virtual/www/publications/index.php on line 32
pdf

 David Lehký, Drahomír Novák, Petr Frantík, Alfred Strauss, Konrad Bergmeister
Dynamic damage identification based on artifical neural networks, SARA – part IV.
The 3rd International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, Vancouver, British Columbia, Canada, November 2007, n/a, ISBN 978-0-9736430-4-6
GAČR 103/07/P380, GAČR 103/07/0760


 2006

 Petr Frantík
Simulace ztráty stability štíhlého prutu při kroucení
CD sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2006, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2006, 7 stran, ISBN 80-248-1035-2
MŠMT č. 52130/2005 (MSM0021630504)
html, pdf

 Petr Frantík
Simulation of stability loss of slender beam under torsion
presentation at 3rd PhD Workshop BRNO - PRAGUE - WEIMAR, University Weimar, Germany, April 2006, n/a, n/a
pps, avi

 Petr Frantík
Creation of the stable elastic loop
CD sborník konference Inženýrská mechanika 2006, Svratka, Česká republika, květen 2006, 7 stran, ISBN 80-86246-27-2
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/03/1350
html, pdf, pps, movie1, movie2, movie3

 Petr Frantík, Jiří Macur
Kritická síla imperfektovaných systémů
Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice, sborník příspěvků, Nečtiny, Česká republika, červen 2006, str. 67-70, ISBN 80-02-01827-3
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS
html, pdf, pps

 Petr Frantík
Dynamická simulace lomového experimentu
Problémy lomové mechaniky VI., sborník přednášek semináře, UFM AV ČR a STM FAST VUT v Brně, Česká republika, červen 2006, str. 13 - 22, ISBN 80-214-3131-8
MŠMT 1K041111
html, pdf

 Petr Frantík, David Lehký
Význam vlastních frekvencí pro lokalizaci poškození konzolového nosníku
Pravděpodobnost porušování konstrukcí, sborník konference, nakladatelství CERM, Brno, Česká republika, říjen 2006, str. 307 - 312, ISBN 80-214-3215-9
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/04/2092
html, pdf

 Petr Frantík
Modelování ztráty stability prutu kroucením při osovém tlaku
Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006, sborník přednášek, Mikulov, Česká republika, září 2006, str. 5 - 10, ISBN 80-214-3248-9
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, GAČR 103/04/2092
html, pdf

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Vyhodnocení lomového experimentu s katastrofickou ztrátou stability
Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, CD sborník přednášek, Štrbské Pleso, Slovenská republika, listopad 2006, 6 stran, ISBN 80-8073-677-4
MŠMT 1M0579 (1M6840770001) CIDEAS, AVČR 1ET409870411 VITESPO
pdf


 2005

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Patrik Štancl
Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky
sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2005, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, únor 2005, str. 35 - 40, ISBN 80-248-0776-9
MŠMT 1K041111, GA ČR 103/03/1350
html

 Petr Frantík
Styly bodů a čar v aplikaci Gnuplot (Styles of points and lines in Gnuplot application)
publikováno na Internetu (published on Internet), březen 2005 (March 2005), 2 EPS soubory (2 EPS files),
fig1, fig2

 Petr Frantík
Simulation of stability loss of von Mises truss in the state of unsymmetrical stress
Inženýrská mechanika 2005, CD sborník, Svratka, Česká republika, květen 2005, 6 stran, ISBN 80-85918-93-5
n/a
html, pdf

 Zbyněk Keršner, Petr Frantík, Ladislav Řoutil, Václav Veselý
Approximation of bending fracture model by load-deflection diagrams
Inženýrská mechanika 2005, CD sborník, Svratka, Česká republika, květen 2005, 7 stran, ISBN 80-85918-93-5
n/a
html, pdf

 Petr Frantík
Návod k instalaci MikTeXu v operačním systému Windows
součást pokynů pro semináře Problémy lomové mechaniky, uveřejněno na internetu na adrese http://www.fce.vutbr.cz/stm/fracture/problelm/plm.htm, STM FAST VUT v Brně, Česká republika, květen 2005, 3 strany, n/a

 Ladislav Řoutil, Petr Frantík, David Lehký, Zbyněk Keršner, Drahomír Novák, Miroslav Vořechovský, Josef Knězek, Lubomír Zavřel
Proměnlivost lomově-mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny
IX. konference -- Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník příspěvků, Telč, Česká republika, květen 2005, str. 194 - 198, ISBN 80-239-4905-5
n/a

 Petr Frantík
Jednoduchý model lomu tlakem
Problémy lomové mechaniky V., sborník, Brno, Česká republika, červen 2005, str. 13 - 20, ISBN 80-214-2854-6
n/a
html

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Ohybové porušení betonu s vlákny: Model a jeho aplikace
New trends in statics and dynamics of buildings, CD sborník, Bratislava, Slovenská republika, říjen 2005, 7 stran, ISBN 80-227-2277-4
n/a
html, pdf

 Václav Veselý, Petr Frantík, David Lehký, Ladislav Řoutil, Zbyněk Keršner
Zkouška předpjatého železničního pražce v průřezu pod kolejnicí: experiment a modelování
New trends in statics and dynamics of buildings, CD sborník, Bratislava, Slovenská republika, říjen 2005, 10 stran, ISBN 80-227-2277-4
n/a

 Václav Veselý, Petr Frantík, Ladislav Řoutil, Zbyněk Keršner
Studie porušení předpjatého železobetonového pražce při prototypových zkouškách
New trends in statics and dynamics of buildings, CD sborník, Bratislava, Slovenská republika, říjen 2005, 7 stran, ISBN 80-227-2277-4
n/a


 2004

 Petr Frantík
Rozbor existence řešení dokonalého symetrického vzpěradla
mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2004, n/a, ISBN 80-248-0546-4
n/a
html, pps

 Petr Frantík
Spojitá aproximace prutu při ztrátě stability od vlastní tíhy
mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2004, n/a, ISBN 80-248-0546-4
n/a
html

 Petr Frantík
Nelineární řešení průhybu konzoly III
6. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2004, VUT FAST v Brně, Brno, Česká republika, únor 2004, n/a, ISBN 80-214-2560-1
n/a
html

 Petr Frantík
Frequency analysis of free vibrations of the beam in postcritical state
národní konference Inženýrská mechanika 2004, Svratka, Česká republika, květen 2004, n/a, ISBN 80-85918-88-9
n/a
html, pdf

 Petr Frantík
Stability Study of the Elastic Loop
5th International PhD Symposium in Civil Engineering, Delft June 2004, Netherlands, June 2004, n/a, ISBN 90-5809-676-9
n/a
html, pdf

 Petr Frantík
Kmitání štíhlého nosníku: Útlum a jeho model
42. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí, Kašperské hory, Česká republika, červen 2004, n/a, ISBN 80-239-2964-X
n/a
html, pdf

 Petr Frantík
Jednoduchý model lomu trámce
seminář Problémy lomové mechaniky IV, ÚFM AV ČR a STM FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, červen 2004, n/a, ISBN 80-214-2585-7
n/a
html

 Petr Frantík
Nelineární projevy mechanických konstrukcí
dizertační práce, STM FAST VUT v Brně, Česká republika, srpen 2004, 117 stran, n/a
n/a
pdf, pps

 Petr Frantík
Nelineární projevy mechanických konstrukcí
teze dizertační práce, STM FAST VUT v Brně, Česká republika, srpen 2004, n/a, n/a
n/a
pdf

 Petr Frantík, Volkmar Zabel, Steve Seyler
Měření volného kmitání prutu v pokritickém stavu
Česko - Slovenská konference Experiment '04, VUT FAST v Brně, Brno, Česká republika, říjen 2004, n/a, ISBN 80-7204-354-4
n/a
html

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Ladislav Řoutil
Aplikace 2e modelu: modifikace určení parametrů
Česko - Slovenská konference Experiment '04, VUT FAST v Brně, Brno, Česká republika, říjen 2004, n/a, ISBN 80-7204-354-4
n/a
html

 Jiří Macur, Petr Frantík
Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku
I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí, VUT FAST v Brně, Brno, Česká republika, říjen 2004, str. 229 - 306, ISBN 80-214-2718-3
n/a
html

 Dita Matesová, Petr Frantík, Zbyněk Keršner
Obsah trhlin v cementových maltách při namáhání vysokými teplotami
11. Betonářské dny, Hradec Králové, Česká republika, prosinec 2004, 4 strany, n/a
MŠMT 1K04111, CEZ: J22/98: 261100007


 2003

 Petr Frantík
Dynamický jednostupňový model vzpěru prutu: Chaotické chování
seminář Modelování v mechanice 2003, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2003, n/a, ISBN 80-248-0253-8
n/a
html

 Petr Frantík
Jednostupňový model vzpěradla: Zpřesnění pokritického řešení
seminář Modelování v mechanice 2003, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2003, n/a, ISBN 80-248-0253-8
n/a
html

 Petr Frantík
Nesymetrické pokritické řešení vzpěradla
seminář Modelování v mechanice 2003, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, leden 2003, n/a, ISBN 80-248-0253-8
n/a
html

 Petr Frantík
Řešení vzpěradla
uveřejněné na internetu na adrese: http://kitnarfovo.misto.cz/pub/2003.01.vzperadlo/vzperadlo.htm, leden 2003, n/a, n/a
n/a
html

 Petr Frantík
Nelineární řešení průhybu konzoly II
5. odborná konference doktorského studia, VUT FAST v Brně, Brno, Česká republika, únor 2003, n/a, ISBN 80-7204-265-3
n/a
html, pps, photo0, photo1, photo2, photo3, photo4

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Miroslav Stibor
Optimised box-counting method: Effect of mesh size distribution
Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures, CTU Reports 1/2003 Volume 7, Czech republic, March 2003, n/a, ISBN 80-01-02734-1
n/a
html

 Petr Frantík, Jiří Macur
Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení
konference DYN-WIND, TU Žilina, Tále, Slovenská republika, květen 2003, n/a, ISBN 80-8070-066-4
n/a
html

 Petr Frantík
Tvar atraktoru v chaotickém režimu
konference Inženýrská mechanika, Svratka, Česká republika, květen 2003, n/a, ISBN 80-86246-18-3
n/a
html, movie1, movie2a, movie3a, movie2b, movie3b

 Petr Frantík
Nesrovnalosti v popisu příčné kontrakce
seminář Problémy lomové mechaniky III, ÚFM AV ČR a ÚSM FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, červen 2003, n/a, ISBN 80-214-2392-7
n/a
html

 Petr Frantík
Barevné stupnice
uveřejněné na internetu na adrese: http://kitnarf.webpark.cz/2003.07.stupnice/stupnice.htm, červenec 2003, n/a, n/a
n/a
html

 Petr Frantík, Volkmar Zabel
Dynamical systems stability
paper for the studies in interest groups under 11th European Summer Academy, Bauhaus University Weimar, Germany, August 2003, n/a, n/a
n/a
html

 Petr Frantík, Jiří Macur
Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam
Abstract in Book of Abstracts, 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU), FCE BUT, Brno, Czech republic, November 2003, n/a, ISBN 80-214-2506-7
n/a
html


 2002

 Petr Frantík
Diskrétní řešení vzpěru prutu
seminář Problémy modelování, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, leden 2002, n/a, ISBN 80-214-2017-0
n/a
html

 Petr Frantík
Nelineární řešení průhybu konzoly
4. odborný seminář doktorského studia, VUT FAST v brně, Brno, Česká republika, únor 2002, n/a, ISBN 80-214-2067-7
n/a
html

 Petr Frantík
Jednostupňový model vzpěru prutu
uveřejněno na internetu na adrese: http://kitnarfovo.misto.cz/pub/2002.02.onefreed/onefreed.htm, únor 2002, n/a, n/a
n/a
html

 Petr Frantík
Nestability vybraných systémů
konference Inženýrská mechanika, Svratka, Česká republika, květen 2002, n/a, ISBN 80-214-2109-6
n/a
html, link, movie1, movie2

 Petr Frantík
Rozšířené klasické řešení vzpěru nedokonalého prutu: oblasti přitažlivosti Newtonovy metody
konference Inženýrská mechanika, Svratka, Česká republika, květen 2002, n/a, n/a
n/a
jpg, html

 Petr Frantík
Netradiční řešení vzpěru prutu
VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, TU v Košiciach, Košice - Medzev, Slovenská republika, máj 2002, n/a, ISBN 80-7099-815-6
n/a
html

 Petr Frantík, Zbyněk Keršner, Jiří Macur
Estimation of fractal dimension: optimised box-counting method
International symposium Non-Traditional Cement & Concrete, BUT, Brno, Czech republic, June 2002, n/a, ISBN 80-214-2130-4
n/a
html

 Petr Frantík, Jiří Macur
Měření fraktální dimenze lomové plochy
seminář Problémy lomové mechaniky II, ÚFM AV ČR a ÚSM FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, červen 2002, n/a, ISBN 80-214-2129-0
n/a
html

 Petr Frantík
Prut v oblastech velkých deformací: Řešení experimentu
IV. konferencia se zahraničnou účasťou: staticko-konstrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konstrukcií, TU Košice, Tatranská Lomnica, Slovenská republika, listopad 2002, n/a, ISBN 80-232-0211-1
CEZ: J22/98: 261100009, GA ČR 103/97/K003
html


 2001

 Petr Frantík
Sledování a simulace nelineární dynamické konstrukce
3. odborný seminář doktorského studia, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, únor 2001, n/a, ISSN 1212-9275
GA ČR 103/00/0093, CEZ: J22/98: 261100009
html

 Petr Frantík
Generování náhodných čísel s uplatněním teorie chaosu
3. odborný seminář doktorského studia, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, únor 2001, n/a, ISSN 1212-9275
GA ČR 103/00/0603, CEZ: J22/98: 261100007
html

 Petr Frantík
Spektrum Ljapunovových exponentů pro vybraný atraktor
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, únor 2001, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Rekonstrukce fázového portrétu z časové řady jedné stavové proměnné
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, únor 2001, n/a, n/a
html

 Jiří Vrba, Petr Frantík
Úvod do fotoelasticimetrie
doplňkový text pro studium, FAST VUT v Brně, Česká republika, březen 2001, 3 strany, n/a
CEZ:J22/98:261100009
pdf

 Petr Frantík
Newtonova iterační metoda pro řešení rovnic v komplexní rovině
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, duben 2001, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Tažený prut z prostého betonu: Nelineární dynamický systém s uvážením plasticity
seminární práce předmětu Navrhování betonových konstrukcí, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, květen 2001, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Vybrané fraktály a jejich dimenze
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, květen 2001, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Problematika stanovení fraktální dimenze lomové plochy
seminář Problémy lomové mechaniky, ÚSM FAST VUT v Brně a ÚFM AV ČR, Brno, Česká republika, červen 2001, n/a, ISBN 80-214-1906-7
CEZ: J22/98: 261100009
html

 Petr Frantík
Zobrazení barev v prostoru RGB složek barvy
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, červenec 2001, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Vybrané fraktály a jejich iterační rovnice 'chaos game'
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, srpen 2001, n/a, n/a
html


 2000

 Petr Frantík
Chování silně nelineárního vetknutého nosníku
příspěvek do soutěže studentské tvůrčí činnosti, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, květen 2000, n/a, n/a
n/a

 Petr Frantík
Chování silně nelineárních stavebních konstrukcí
diplomová práce, FAST VUT v Brně, Brno, Česká republika, červen 2000, n/a, n/a
CEZ: J22/98: 261100009
html

 Petr Frantík
Anaglyfy vybraných atraktorů
zveřejněno na http://kitnarfovo.misto.cz, září 2000, n/a, n/a
html

 Petr Frantík
Numerical solution of non-linear dynamic oscillator
3RE Workshop Weimar/Brno, FAST VUT v Brně, Brno, Czech republic, October 2000, n/a, n/a
n/a